Biologia

Wydawnictwo Operon prezentuje pozycje: “Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.” autorstwa Beaty Jakubik, Renaty Szymańskiej.

Książka zawiera treści, które zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania biologii w zakresie podstawowym na etapie liceum i technikum. zostały one przekazane w przystępny dla młodych ludzi sposób. Przejrzysta i czytelna struktura książki ułatwia owocne korzystanie z publikacji. Ta część  podręcznika kończy nauczanie przedmiotu biologia na tym etapie kształcenia.

Co znajdziemy w książce?

Zagadnienia omówione w książce prezentują treści z zakresu różnorodności gatunków, ich funkcjonowaniu, zmianami ewolucyjnymi  w czasie,  ich wzajemnej relacji. Zostały zredagowane prostym i zrozumiałym dla młodzieży językiem. Najważniejsze wiadomości zostały dodatkowo wyróżnione w tekście, tak  by uczeń mógł szybko odszukać potrzebne mu informacje. Treści zostały uporządkowane tematycznie, po każdej partii materiału umieszczono zwięzłe podsumowanie, dzięki któremu młodzież może urtwalić poznane już zagadnienia. Książka została podzielona na trzy główne działy takie jak: ewolucjonizm, ekologia, różnorodność biologiczna. Każdy dział rozpoczyna się spisem zawartych w nim lekcji, ma to na celu ukierunkować ucznia na poruszany temat zajęć. Ponadto na marginesie umieszczono niezbędne informacje konieczne do  zapamiętania. Książka zawiera liczne eksperymenty i obserwacje, dzięki którym uczniowie mają możliwość zweryfikować aktualny poziom opanowania wymaganego materiału i wykorzystać wiedzę teoretyczną podczas praktycznego działania.

Publikacja może zostać wykorzystana jako pomocne narzędzie pracy podczas przygotowywania się do zdawania egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym. Atrakcyjna dla młodych ludzi szata graficzna czyni naukę tego przedmiotu przyjemniejszą i bardziej efektowną. Intrygująca okładka książki zachęca do otworzenia publikacji.

 

Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

“Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” to pozycja wydawnictwa Nowej Ery dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie mają rozszerzenia z biologii

Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych – Tania Książka jest kontynuacją części pierwszej i drugiej z danego przedmiotu. Książka zawiera informacje z zakresu genetyki, biotechnologii, ewolucji organizmów, ekologii oraz różnorodności biologicznej. Tematy są opracowane w taki sposób, aby każdy uczeń mógł zrozumieć podstawy danych zagadnień. Pomocna jest w tym ogromna ilość wykresów, zdjęć i infografik pobudzająca umysły uczniów do wizualizacji pewnych schematów. Dzięki podręcznikowi uczniowie przejdą przez przedmiot, jakim jest biologia w bardzo przyjemny sposób, a przy tym możliwe jest zainteresowanie się ich tematem z dziedzin biologicznych.

Znaczenie przedmiotu


Trzeba zaznaczyć, że biologia jest jedną z najtrudniejszych nauk przyrodniczych, ze względu na ogrom dziedzin, jakimi się zajmuje. Ważne jest więc, aby podręczniki dla uczniów nie zrażały zawartością do nauki, a raczej motywowały je do poznawania świata. “Biologia 3 Zakres podstawowy” jest tego dobrym przykładem, ponieważ teksty w książce są napisane w czytelny, przejrzysty sposób. Powoduje to, że nawet jeżeli uczniowie nie mają większego zapału do nauki tego przedmiotu, to jednak z prostotą mogą pojąć najważniejsze informacje. Wszystko za sprawą autorki podręcznika, jaką jest Jolanta Holeczek. Dzięki niej powstało wiele różnych podręczników oraz kart pracy do biologii z zakresu podstawowego i rozszerzonego, a także podręczniki do przyrody. Patrząc na to, można mieć pewną ufność w tym, że autor jest kompetentny w swojej wiedzy, a także w umiejętności przekazania swojej wiedzy innym uczniom.

Wydawnictwo “Nowa Era” odpowiedzialne za wydanie tego podręcznika jest odpowiedzialne również, za wydawanie podręczników z innych dziedzin potrzebnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu rozwoju intelektualnego. Jest to wydawnictwo, z którego chętnie korzystają szkoły, wybierając podręczniki do nauki dla swoich uczniów. Każda opracowana przez nich książka jest cenną kopalnią wiedzy.

 

 

Wyniki egzaminów maturalnych

Takie książki, jak “Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (https://www.taniaksiazka.pl/biologia-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-beata-jakubik-p-1542282.html) są bardzo pomocne, jeżeli chodzi o przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Matura, matura, tak wszyscy o niej długo mówią, a potem się okaże, że już po maturze. No właśnie, co należy robić, jak już jest po maturze? Tak, pozostaje oczekiwać na wyniki tego egzaminu, które dla wielu osób są wyznacznikiem tego, co będą robić w przyszłości.

Z maturą za pan brat

Na początku lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki egzaminów maturalnych. Dla zdecydowanie większości osób okaże się, że wynik ten został zaliczony z wynikiem pozytywnym. Nie zawsze może będzie on tak idealny, ale należy się cieszyć, że można już ze spokojem myśleć o swojej przyszłości. Część osób będzie musiała pogodzić się z tym, że czeka na nich egzamin poprawkowy w sierpniu. Niestety, ale co roku są również te osoby, które będą miały szansę na poprawkę, ale dopiero w następnym roku. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że każdy maturzysta powinien zapoznać się z zasadami, kiedy można przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a kiedy dopiero w kolejnym roku. Jest to dla nich bowiem bardzo istotna informacja.

Co dalej?


Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin dojrzałości mogą myśleć o tym, aby składać papiery na uczelnie wyższe. Aczkolwiek należy sobie uświadomić, że nie jest to oczywista konieczność. Studia w szkole wyższej nie są przymusem. Są one dobrowolnym wyborem. Jak pokazują statystyki, nie każdy maturzysta myśli o tym, aby podjąć się dalszej nauki. Po części nie ma się czemu dziwić. Dla wielu osób jest to 14 lat nauki – począwszy od szóstego roku życia (zerówka) do 20 roku życia, do końca szkoły średniej. Niektórzy są zmęczeni i wolą poszukać już pierwszej pracy, aby spróbować czegoś, co związane będzie z samodzielnością życiowa. Każdy maturzysta albo i niedoszły maturzysta musi sam podjąć decyzję odnośnie tego, co chce robić.